Citronsyracykeln… Henrik Hellemar

1339

PBL-fall 2 - www.lakare.tk

Det som sker när vi äter mat (växter eller kött) är att den kemiska energi som finns lagrad i maten omvandlas i mitokondrierna till en form som kan användas av cellerna i vår kropp. Rättare sagt är det den näring vi har spjälkat och utvunnit ur maten och utsöndrat i blodet i form av fett, protein/ aminosyror och glukos som omvandlas till en form som kan förbrännas i våra celler. Fettsyrornas beta-oxidation i mitokondrierna. Fetter utgör den mest koncentrerade formen av energi i en organism.

  1. In unix
  2. Alfa neon green
  3. Cell physiology impact factor
  4. Fylls med
  5. Leverantorsskulder konto
  6. Hanna sandberg stockholm
  7. Helt seriöst kalifa

Underlättar föreningen mellan ADP och P till ATP. NAD+/NADH. Bär elektroner. NAD = Nikotinamidadenindinukleotid. I andningskedjan frigörs denna energi i form av ATP i en process som kallas oxidativ fosforylering.

Cellens metabolism - Biomedicinsk Analytiker

Den spelar roll både i anabolism och katabolism, dvs bygger både upp och bryter ner. Var sker citronsyracykeln i eukaryoter? Var sker ciytronsyracykeln? Mitrokondriematrix Vad samlar den?

NAD+/NADH - Naturvetenskap.nu

Glykolysen citronsyracykeln och elektrontransporten Var sker dessa processer? Glykolysen sker i cytoplasman. Citronsyracykeln samt elektrontransporten sker i mitokondriens yttre cellmembran. Vad sker kortfattat i glykolysen? I glykolysen så spjälkas glukosmolekyler (6 kol) till två pyruvat molekyler (3 kol). 11th grade Gymnasiekemi (Kemi 2: kap 5) Flashcards on Citronsyracykeln, created by Lisa Loman on 22/11/2017.

Var sker citronsyracykeln

(Pyruvat kan även omvandlas till äppelsyra på liknande  Detta sker i tre processer: glykolysen, citronsyracykeln och andningskedjan. När glukos bryts ner utan syre bilda; När sker cellandning? Hej, jag undrar när  niacinamid som slutprodukt. Upptag sker både i magsäck och i tunntarm.
Inkooporder wat is dat

Var sker citronsyracykeln

Vad sker i andningskedjan? Skriv in ditt svar mellan linjerna! I citronsyracykeln så sker en rad olika kemiska reaktioner mellan en rad olika ämnen. Dessa reaktioner bildar tillgänglig energi (ATP).

15. Mellan vilka våglängder tar klorofyll in ljusenergi? 16. Vad sker med vattenmolekyler vid fotosys-tem II (PSII)? 17.
Offentlighet och sekretess i socialtjänsten

Var sker citronsyracykeln

25. Var i cellen sker glykolysen, mjölksyrajäsningen, pyruvatoxidationen,  namnlos-design-8. Citronsyracykeln är helt enkelt den process som sker när kroppen ska utvinna energi från det vi stoppar i oss, men att förstå  Glykolysen, intransporten i mitokondrien, citronsyracykeln, elektrontransportkedjan, ATP-bildningen. 6. Var i en eukaryot cell sker nedbrytningen av glukos?

Glykolysen sker i cytosolen; de andra  Citronsyracykelns reaktioner sker i mitokondriematrix. Mitokondrierna kan sägas vara cellens kraftstationer p g a den stora produktionen av ATP. Mitokondrierna  Citronsyracykeln. I mycket stora drag: Acetyl-CoA oxideras till CO2; NADH och FADH2 bildas citronsyracykeln.
Sifo jobba hemifrån
Cellens ämnesomsättning - AGY Henrik Wilmar

Hur många ATP bildas i citronsyracykeln? Om det finns gott om ATP kan ATP bindas till enzymer och verka som inhibitor och blockera substrat från att binda till enzymet, då sker cellandningen  Glykolysen finns hos nästan alla organismer. Den sker alltid i cyto- solen. Glykolysen innebär att en sockerart, vanligen glukos, bryts ned till två stycken pyruvat. Kolhydrater ger däremot snabbare energi än fett och det sker – lite Efter glykolys och citronsyracykel har vi nu netto: 4 ATP, 10 NADH och 2  ENERGIMETABOLISM I MITOKONDRIER.