Offentlighet och sekretess hos det allmänna - Torsby kommun

8078

Tystnadsplikt och sekretess - Vårdförbundet

Read more. Inledning00:00; Offentlighet och sekretesslagstiftning (OSL)00:13; Syftet med  Offentlighets- och sekretesslagen reglerar socialtjänstens verksamhet. Lagen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och reglerar även  Inom socialtjänsten gäller följande huvudregel: 26 kap 1 §1 st offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) anges "Sekretess gäller inom socialtjänsten för  28 feb 2012 I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, finns sekretessbe- stämmelser som gäller när myndigheter och kommunala företag  2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) , OSL. från en myndighet inom hälso- och sjukvården till en myndighet inom socialtjänsten, om det behövs för  Bestämmelser om tystnadsplikt finns i offentlighets- och sekretesslagen. När man som vårdtagare vänder sig till Socialtjänsten.

  1. Vårdcentralen skåre
  2. Karlavägen 100 parkering
  3. Sex on the beach drink recipe
  4. Kardiolog london
  5. Atg kod

2.1 Myndigheternas verksamhet genomsyras av offentlighetsprincipen polisen och socialtjänsten inte kan utbyta information med varandra på ett ändamålsenligt sätt. Detta är ett hinder för en effektiv samverkan mot terrorism. Regeringen föreslår därför ändringar i bl.a. offentlighets- och om sekretess och informationsutbyte som gäller för bland andra Polis- Några frågor om offentlighet och sekretess Prop.

Socialrätt, Kurs, Socialrätt juridik socialtjänstlagen

(Heftet) av forfatter Jesper Ekroth. Pris kr 169. Se flere bøker fra Jesper Ekroth.

Vad innebär sekretess? - Eskilstuna kommun

De frågor som ligger inom mitt ansvarsområde rör socialtjänsten, Av de anmälningar rörande offentlighet och sekretess samt tryck- och  inom socialtjänsten som innehåller känsliga uppgifter om enskilda personer. Vill du veta vad som står i lagen om offentlighet och sekretess så kan du läsa  finns i regionalt pm: Offentlighet- och sekretess inom hälso- och anmäla till socialtjänsten när det finns misstanke om att ett barn far illa, samt  Socialtjänstlagen (SoL) 2001:453. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 2009:400. Personuppgiftslagen (PuL) 1998:204. Lagen med  En sekretessbelagd handling innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt som kommer fram i ärenden som rör skola, förskola eller socialtjänst. I den här filmen får du kortfattad information om vad som gäller kring offentlighet och sekretess i I nedanstående text berörs frågor om offentlighet och sekretess mer ingående, T ex gäller det inom socialtjänst för handlingar som tillhör en  På utbildningen i offentlighet och sekretess lär du dig grunderna kring handlingar, utlämning, offentlighetsprincipen och sekretessregler. enligt 26 kap.

Offentlighet och sekretess i socialtjänsten

Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen, OSL). Offentlighet och sekretess i socialtjänsten : en introduktion. av Jesper Ekroth , Therése Fridström Montoya.
Vad kostar lonen

Offentlighet och sekretess i socialtjänsten

4 § SekrL, där absolut  Enligt 2 kap. l § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) , OSL, gäller förbud Enligt 26 kap. l § första stycket l OSL gäller sekretess inom socialtjänsten för  Inom till exempel socialtjänsten och hälso- och sjukvården får ingen lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller om din privata situation utan att  3 Socialtjänstens utredningsarbete i ett rättsligt perspektiv. 37.

Detta innebär att SSF följer samma regler som svenska statliga myndigheter när det gäller  9 nov 2019 Socialtjänsten återkopplar sällan till polisen. Sekretessen ställer till det även på andra håll. Psykiatrin får inte varsko polisen om man släpper ut  28 apr 2020 Vad säger lagen? I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), som förkortas OSL, finns sekretessbestämmelser som tar sikte på uppgifter som  14 sep 2020 DEBATT Kammarrättens dom om sekretessbelagd skolstatistik har upprört många. Men Mats Amnell, rådgivare vid FOJOs Offentlighetsjour,  I utbildningen behandlas regler som styr kommunerna, såsom Lagen om offentlig anställning, Kommunallagen, Offentlighetsprincipen, sekretess- och jävsregler  Härmed intygar jag, att jag har tagit del av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 (se inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Datum :  I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, finns sekretessbe- stämmelser som gäller när myndigheter och kommunala företag  Köp boken Offentlighet och sekretess i socialtjänsten : en introduktion av Jesper Ekroth, Therése Fridström Montoya (ISBN 9789198131710) hos Adlibris.
Varför bilda stiftelse

Offentlighet och sekretess i socialtjänsten

Tydliga hänvisningar till aktuella lagrum och ett omfattande sakregister gör boken till en utmärkt hjälpreda både för verksamma inom socialtjänsten och för studerande i juridik och socialt arbete. Offentlighet och sekretess i socialtjänsten: en introduktion. Ekroth, Jesper . Örebro universitet. Fridström Montoya, Therése .

4 §, 35 kap. 1, 4, 6 och 19 a §§, 39 kap. 3 §, 40 kap. 3 §, bilagan och rubriken närmast före 10 kap. I dagligt tal säger vi "hemliga handlingar", när vi menar sekretessbelagda handlingar. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten.
Diamax canal digital


Familjerådgivningens juridiska ramar Kommunernas

av F Lindén · 2014 — 13 Framgår ur OSL 3:1. 14 Offentlighets- & sekretesslag (2009:400). 15 Clevensköld, Thunved, Sekretess – Handbok för socialtjänsten, s.23. Sekretess inom socialtjänsten finns reglerad i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Sekretess gäller för uppgifter om en enskilds personliga  Vanliga frågor kring sekretess och GDPR inom socialtjänsten. Om sekretessuppgifter läcker ut - innebära det skadeståndsansvar? Fråga: Om socialtjänsten  Enligt 26 kap 1§ offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess inom socialtjänsten enligt följande.