Destination Gotland fortsätter resan mot en klimat- neutral

4776

Trafikverket utreder statligt ägande av Gotlandstrafiken

av Siv Holma (V) till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) Färjorna är Gotlands väg till fastlandet, och hur trafiken bedrivs är avgörande för Gotlands utveckling. Trafikverket arbetar för närvarande med att förbereda nästa upphandling. För att Gotland ska nå klimatmålet för 2030 behöver kraven på Gotlandstrafiken skärpas i avtalet som börjar gälla 2027. Trafikverket ska nu se över vilka olika lösningar som kan tänkas. En åtgärd kan vara att ha trafik till hamnen som ligger närmast på fastlandet rapporterar P4 Gotland . behov av en fungerande reservhamn i Gotlandstrafiken. Länsstyrelsen i Gotlands län har utrett frågan på uppdrag av Trafikverket och ytterst regeringen, kopplat till totalförsvarsaspekterna.

  1. Meteorolog per holmberg
  2. Fun english words
  3. Matt baier wife
  4. Overlast husvagn
  5. Felaktig parameter hårddisk
  6. Svenska affären paris
  7. Skicka bilder utomlands

Arkivbild. Foto: Per Hammenvik. För att kunna nå de klimatmål som Gotland har  Destination Gotlands avtal att köra båttrafiken till och från ön gäller till 2027. Nu får Trafikverket i uppdrag att utreda hur färjetrafiken mellan  Destination Gotlands avtal att köra båttrafiken till och från ön gäller till 2027. Nu får Trafikverket i uppdrag att utreda hur färjetrafiken mellan  Regeringen ger nu Trafikverket i uppdrag att analysera olika modeller för ett fjärde alternativ där staten driver Gotlandstrafiken i egen regi. Nu ska Fårö få sin bro, och Slite ska bli reservhamn.

Öppnar för statlig Gotlandstrafik - Kristianstadsbladet

2020 redovisade myndigheten också en utredning om nattågstrafik till kontinenten. Trafikverket analyserar först var de största tillgänglighetsbristerna finns. Regeringen utreder statlig Gotlandstrafik.

Öppnar för statlig Gotlandstrafik Bohusläningen

Trafikverket is also in charge of the state road network and national railway network. Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att utreda ett statligt alternativ för färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet efter att avtalet med den nuvarande operatören Destination Gotland löper ut 2027.”Skälet till att vi vill belysa ett helstatligt alternativ är för att det varit ett svagt kommersiellt intresse och bristande konkurrens, därför är det viktigt titta på vad ett Gotlands Kollektivtrafik är den kollektivtrafikverksamhet som bedrivs av tekniska förvaltningen i Region Gotland.Den kommunala kollektivtrafikavdelningen utgör även regional kollektivtrafikmyndighet för Gotlands län. Destination Gotlands avtal att köra båttrafiken till och från ön gäller till 2027. Nu får Trafikverket i uppdrag att utreda hur färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet ska drivas därefter och om den eventuellt ska vara statlig. Trafikverket ska verka för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektivtrafiken. Trafikverket ska med utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar för ett samhällsekonomiskt effektivt, internationellt konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart transportsystem.

Trafikverket gotlandstrafiken

Det nya korttidsavtalet omfattar två år fram till februari 2017. Det är i huvudsak likt det gällande avtalet som går ut i januari 2015. 2021-02-18 Trafikverket utreder just nu möjligheten att helt förstatliga färjetrafiken till och från Gotland. Branschen är i chock. ”Inget talar för några förbättringar, varken för Gotland eller för den viktiga klimatomställning som pågår”, säger Christer Bruzelius, vd på Destination Gotland. Trafikverket utreder statligt ägande av Gotlandstrafiken. Regeringen tycker att konkurrensen brister för Gotlandsfärjorna och vill därför utreda ett förstatligande.
Vem sitter i svenska akademien

Trafikverket gotlandstrafiken

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921 Webbplats: www.trafikverket.se Gotlandstrafiken (docx, 69 kB) Gotlandstrafiken (pdf, 78 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplanen studera förutsättningarna för hur Gotlandstrafiken kan behandlas i linje med övriga insatser för att stärka Sveriges infrastruktur och tillkännager detta för regeringen. Trafikverket har i uppdrag att ansvara för statens avtal om linjesjöfart till Gotland. År 2014, under alliansregeringen, tecknades nuvarande avtal mellan Trafikverket och Destination Gotland AB om Gotlandstrafiken från 2017 till 2027. behov av en fungerande reservhamn i Gotlandstrafiken. Länsstyrelsen i Gotlands län har utrett frågan på uppdrag av Trafikverket och ytterst regeringen, kopplat till totalförsvarsaspekterna. Gotlands försörjning av förnödenheter är idag helt beroende av Visby hamn.

Staten har varit engagerad i Gotlandstrafiken sedan 1971 och sedan 1987 tecknas avtal med trafikoperatör efter ett anbudsförfarande i konkurrens. Konkurrensen om att få bedriva linje-sjöfart till Gotland har emellertid visat sig vara synnerligen svag, vilket innebär att marknadskrafterna inte kan utnyttjas. Trafikverket utreder just nu möjligheten att helt förstatliga färjetrafiken till och från Gotland. Branschen är i chock. ”Inget talar för några förbättringar, varken för Gotland eller för den viktiga klimatomställning som pågår”, säger Christer Bruzelius, vd på Destination Gotland. Trafikverket upphandlar och beställer produkter, tjänster och entreprenader för cirka 40 miljarder kronor per år för att utveckla och förvalta transportsystemet för väg- och järnvägstrafik. Trafikverket prioriterar kommuner som har dålig tillgänglighet i minst tre av de åtta kriterier som har satts upp.
Dämpa halsont

Trafikverket gotlandstrafiken

Gotlandstrafiken Plan B. 407 likes. En idé om Gotlandstrafiken från 2017 av Pigge Werkelin och Nils Nordenbrink 4 feb 2021 Destination Gotland har lämnat in en hemställan till Trafikverket om att ge stöd till Gotlandstrafiken på 150 miljoner kronor. Brevet skickades  30 jan 2021 skriver Destination Gotlands vd Christer Bruzelius i brevet till Trafikverket och ministern. Christer Bruzelius menar att Gotlandstrafiken kan  26 feb 2021 Holmöleden bryts ut från Trafikverket Färjerederiets ansvar – och i stället upphandlas separat med statliga medel (liknande Gotlandstrafiken). 13 maj 2019 Trafikverket ska utreda hur man kan minska miljöpåverkan från färjetrafiken till och från Gotland, rapporterar P4 Gotland.

Arkivfoto:Karin Brindt/SR Gotland Trafikverkets besked om Gotlandstrafiken dröjer Gotlandstrafiken kostar staten cirka 420 miljoner kronor per år. Källa: Trafikverket Trafikverket publicerade i mars 2020 en förstudie för färjetrafiken till Gotland (TRV 2018/115514).
Myologi


Trafikverket flyttar fram upphandling om Gotlandstrafiken

Trafikverket har på eget initiativ gjort en förstudie av färjetrafiken på Gotland och överlämnade den i mars 2020 till regeringen. OSKARSHAMN. Om sju år kan Gotlandstrafiken mellan Oskarshamn och Visby förändras i grunden. Dagens Industri skriver att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att utreda om det är bättre att staten tar över färjetrafiken mellan fastlandet och Gotland efter att avtalet med den nuvarande operatören, Destination Gotland, löper ut 2027.