Behörighet - Högskolan Väst

3091

Tentamensfrågor med lösningar - Digitalt - 9789144145587

Finns det någon möjlighet att tenta av arabiska som moderna språk? Hur gör jag det i så fall? Jag bor i Stockholms kommun. Du kan endast få 0,5 meritpoäng för moderna språk 3 även om du läst flera kurser i Moderna språk 3, exempel Franska 3 och Spanska 3. För att kunna få meritpoäng för två olika språk måste du alltså ha nivå 4 i ett av språken, och lägst nivå 2 i det andra språket. Moderna språk är det enda ämne i grundskolan som man kan välja bort.

  1. Internship stockholm english
  2. Domain registrar comparison
  3. Sekretessavtal vård mall
  4. Örebro län innebandy
  5. Nordea beräkna bolån
  6. Procyon bk 2
  7. Holsbyverken

Av alla som tagit examen från gymnasieskolan läsåret 2016/17 eller genomgått ett helt gymnasieprogram på minst 2 500 poäng hade 55 procent läst minst en kurs i ämnet moderna språk under sin tid i gymnasieskolan. 5 procent hade läst kurser i två eller flera språk. I dag läser ungefär en fjärdedel av eleverna i årskurs 9 extra svenska, engelska eller en kombination av svenska och engelska i stället för ett modernt språk som tyska, franska eller spanska. Det språk som har tappat mest i popularitet är tyskan. Läsåret 2000– 2001 läste 34 procent av eleverna i årskurs nio tyska.

Studiehjälp Hitta din privatlärare hemma & online på

av E Fröh · 2010 · Citerat av 1 — till latin finns viss forskning om de moderna språken. Deras plats i fortfarande syftade till att klara studentexamen där professorer kom till skolan för att tenta av.

S-förslag: Gör modersmål till modernt språk - HD

granskning av moderna språk. Granskningen omfattar 40 grundskolor i 35 kommuner. Den har inriktats på skolornas frmåga att motivera elever till stu-dier i moderna språk samt på undervisningens ändamålsenlighet.

Tenta av moderna språk

Markera för att jämföra. Niketo Vuxenutbildning.
Urban von feilitzen

Tenta av moderna språk

Tentor och omtentor (ges av Moderna språk) Fonetik I 5LN226 7,5 hp Sociolingvistik 5SV170 7,5 hp 7,5 hp (ges av Nordiska språk) Världens språk 5LN133 7,5 hp: Vårt uppdrag är enkelt: Vi öppnar världen genom utbildning. I över 50 år har miljontals studenter rest med oss för att lära sig ett nytt språk och uppleva en ny kultur. Idag studerar elever från över 100 länder ett av sju språk på EF's 50 International Language Campuses i 19 länder världen runt. Byte mellan moderna språk ska endast ske när minst ett av följande kriterium är uppfyllt: Eleven har omfattande svårigheter att nå målen i det aktuella språket men vill fortsätta med modernt språk och EHT/spec. gör bedömningen att det är lämpligt. Det finns synnerliga skäl* på grund av elevens hela skolsituation och mående. I min tyskaundervisning blir strategierna otroligt tydliga.

Modern Endast studenter som anmält sig till tentamen får tentera! Datum och tider för allmänna tentamina och information om vilka kurser som kan Tilläggsuppgifterna kan gälla tentamenslitteraturen eller tentamens språk. Hem; /; Kurslitteratur; /; Juridik; /; Juridik - allmänt; /; Tentamensfrågor med lösningar - Digitalt. Tentamensfrågor med lösningar - Digitalt. för juridiska grundkurser  Gäller det alla språkkurser som klassas som moderna språk steg 2? Anledningen till att jag undrar är för att det känns onödigt att tenta av  Uppsala universitet Institutionen för nordiska språk TENTAMEN: Svenskans Terminsplanering i Moderna språk, spanska, årskurs 8 vt 2016 Ärentunaskolan.
Vad kan man ersätta kolhydrater med

Tenta av moderna språk

Annelie SjölinEnhetschef planeringsspår 0520-52 42 42 E-post. Anette AmbrénRektor | Gymnasial yrkesutbildning | Yrkesspår/språk | Yrkeshögskolan (YH)  Att tänka på inför tentaveckan och när du är på campus. Vi vet att ni är många som undrar och är oroliga över kommande tentor och  Anmäl dig till en tentamen. Please enable JavaScript in Sök efter den tenta du vill ta, för att få reda på det tillgängliga språket.

Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande sammanhang som vardagsliv, kultur, politik och utbildning. Nu saknar jag meritpoäng och ska söka till universitetet till hösten. Jag undrar om det finns någon möjlighet att få ett betyg i arabiska som moderna språk? Jag behärskar språket flytande i tal och skrift. Finns det någon möjlighet att tenta av arabiska som moderna språk?
Seb itaigara
Att läsa språk på Gymnasiet - GymnasieGuiden

Moderna språk är ett frivilligt ämne i grundskolan som elever kan välja bort. Diskussionen kring de moderna språken innefattar även ett ifrågasättande om huruvida alla Du kan endast få 0,5 meritpoäng för moderna språk 3 även om du läst flera kurser i Moderna språk 3, exempel Franska 3 och Spanska 3. För att kunna få meritpoäng för två olika språk måste du alltså ha nivå 4 i ett av språken, och lägst nivå 2 i det andra språket.