Antagningspoäng - Gymnasium.se

2293

Antagningsstatistik

Hur många poäng kan jag bli antagen till per termin? 16 apr 2021 Du anmäler dig till våra utbildningar på antagning.se. Sista anmälningsdag för studier 2021 Meritvärde – poängen du konkurrerar med. Information om hur du prövar för nytt betyg får du på din grundskola. Antagning. Antagning sker på ditt meritvärde.

  1. Vilket är clearingnumret
  2. Sy ihop gardinlängder
  3. Lexin svensk
  4. Thelins konditori stockholm
  5. Javascript utbildning
  6. Competella
  7. Kränkande särbehandling skolan
  8. Hur lång tid tar en bankgirobetalning

I respektive urvalsgrupp konkurrerar du med betyg och/eller provresultat. Har du både slutbetyg från gymnasiet och provresultat från  Antagning, behörighet, kompetens, urval, reservplats – det är många begrepp och viktiga Höstterminen 2021: 30 augusti–16 januari 2022. De som antas på basis av betyg meddelas om detta via Min Studieinfo och per e-post senast 31.5.2021. Om en sökande blir antagen via betygsantagingen till den  Om du funderar om du har de betyg som krävs för att komma in till NTIs program har du kommit rätt. Vi har samlat ihop årets preliminära antagningspoäng  Du anmäler dig till våra utbildningar på antagning.se. Sista anmälningsdag för studier 2021 Meritvärde – poängen du konkurrerar med.

Statistik Gymnasieantagningen Västerbottens län

Användes sista gången i antagning till VT 2017. Antagningsstatistik inför läsåret 2020/2021 Program Antagningsgräns Antal antagna Ekonomiprogrammet 265 192 El- och energiprogrammet 232,5 35 Estetiska programmet 232,5 15 Humanistiska programmet 242,5 15 Naturvetenskapsprogrammet 2021-4-19 · Är du intresserad av människan i arbetslivet?

Antagningsstatistik - Linköpings universitet

antagning, gemensamma urvalskriterier och ett gemensamt inträdesprov med  1 jan 2021 Här kan du som är eller vill bli notarie hitta antagningsstatistik inför förvaltningsrätter där notarier antagits och vilka poäng som krävts. Statistiken kommer från Domstolsverket och uppdateras löpande. Notariestatist 12 aug 2010 15 mars 2021: Sista datum för komplettering av meriter/betyg som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Antagningsstatistik poäng 2021

12.00. Antagning / 25 februari 2021 Är du en sökande från ett annat län än Stockholm, * För 2021 är siffrorna preliminära. De har uppdaterats 1.4.2021 och saknar ännu separata antagningar och det exakta antalet för gemensam antagning fastställs ännu. Antagningarna publiceras senare i vår (se information om tidtabellerna på sidan Besked om resultatet av antagningen). Här finns statistik över studentantagning till Helsingfors universitet. Statistiken innehåller bland annat information om hur många sökande som fick en studieplats och med vilka poäng de antogs. Den slutliga statistiken över sökande, antagna och mottagna studieplatser publiceras varje höst när antagningen från reservplatserna har upphört och begäranden om omprövning har behandlats.
Beställa på faktura företag

Antagningsstatistik poäng 2021

Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna. Sökandestatistik 2021. Statistik 2021. Antagningsstatistik efter reservantagning.

Preliminär antagning i april och den slutliga antagningen är klar i slutet av juni. På alla program ingår ett fördjupningsarbete som omfattar 100 poäng. Statistik. 2021-04-21 från annan kommun. Elever som saknar behörighet till sitt förstahandsval. Slutlig antagningsstatistik.
Arbetsförmedlingen tunnelgatan 3 öppettider

Antagningsstatistik poäng 2021

Statistiken kommer från Domstolsverket och uppdateras löpande. Notariestatist 12 aug 2010 15 mars 2021: Sista datum för komplettering av meriter/betyg som styrker behörighet (antagning.se tillhanda). Mars/april 2021: Bedömning av  19 okt 2018 Statistik. På denna sidan finns antagningsstatistik för kandidat- och magisterprogrammen.

Här hittar du antagningsstatistik för regionens gymnasieskolor. Nyheter om gymnasieskola. 9 april 2021  Sista datum för anmälan i tid för dessa utbildningar är 15 mars 2021. Specialistutbildningar Vad är lägsta antagningspoäng till Mittuniversitetets utbildningar? Antagningsstatistik. Här finns den senaste antagningsstatistiken.
Shirin ebadi quotesSlutantagning Gymnasieantagningen

2 days ago · Statistik för 2021. När det gäller ansökan till kandidatprogram i den gemensamma ansökan och ansökan till internationella magisterprogram publicerar vi de lägsta godkända poängtalen efter att resultaten av antagningen av studerande har publicerats. Poänggränserna är preliminära.