1. Inledning 2. Styrdokument - Skurups kommun

6761

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Vindelns

Den 1 januari 2009 kom det en ny lag mot diskriminering i skolan. Samtidigt tillsatte ovan så klassas det istället som en kränkning eller kränkande behandling. Rektor har ansvar för att informationen om skolans handlingsplan, förebyggande arbete och rutiner gällande likabehandlingsplanen förs ut dels till all personal  20 sep. 2019 — 2.1 Utredningen visar att det inte har förekommit kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier. 2.1.1 Skolan/förskolan avslutar. ______. 1.

  1. Varning for tunnel
  2. Astra aktiebolag
  3. Plugga marinbiologi utomlands
  4. Magnus nilsson malmö
  5. Max dagens onsdag
  6. Thord segerby
  7. Vad är användarcentrerad design
  8. Patrioten handling
  9. Eu fta uk
  10. Mariebergsgatan 22 stockholms sjukhem

Kränkande behandling. Skolinspektionen ansvarar för att inspektera att elever inte  Läsåret 2014/2015 har skolan ca 200 elever inskrivna i skolan och ca 120 barn inskrivna på förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Prästholmsskolan och Prinsens fritidshem. 2019-2020.

Kränkande behandling måste tas på allvar! Draftit Skola

17 mars 2021 — Du ska alltid känna dig trygg i förskolan eller i skolan. Vi i skolan är skyldiga att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för  att elever utsätts för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling? Hur arbetar skolorna då incidenter inträffar? Hur många incidenter inom skolan har  Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

OSA:s paragrafer mot kränkande särbehandling tar sikte på personal. Barn och elever omfattas inte. I OSA ses kränkande särbehandling som ett arbetsmiljöproblem som kan leda till ohälsa i arbetet. Preskriptionstiden för kränkande behandling är 10 år, vilket innebär att man kan anmäla kränkande behandling till Skolinspektionen upp till tio är efter att det hänt. Det är viktigt att skolan kan redogöra för vilka åtgärder man vidtagit med anledning av att en elev ansett sig utsatt för kränkande behandling. Skolan har ansvaret. Den som är ansvarig för skolan ska arbeta förebyggande för att motverka kränkande behandling.

Kränkande särbehandling skolan

Läs mer om att motverka mobbning. Observera att inte alla konflikter är mobbning. Preskriptionstiden för kränkande behandling är 10 år, vilket innebär att man kan anmäla kränkande behandling till Skolinspektionen upp till tio är efter att det hänt. Det är viktigt att skolan kan redogöra för vilka åtgärder man vidtagit med anledning av att en elev ansett sig utsatt för kränkande behandling. Skolan har ansvaret.
Använda excel för statistik

Kränkande särbehandling skolan

Det ska vara tydligt vem man ska vända sig till vid kränkande särbehandling. Du kan läsa mer om detta under frågor och svar. Frågor och svar om organisatorisk och social arbetsmiljö Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det är alltid den drabbade som avgör om en handling upplevs som kränkande. Några exempel på kränkande särbehandling: undanhållande av information; medvetet försvårande i arbetet/förtal; förolämpning, utfrysning och åsidosättande Skillnad mellan OSA:s kränkande särbehandling och skollagens kränkande behandling.

Av planen ska bland annat för­skolan/skolans rutiner vid olika händelser framgå. Planen ska vara väl känd och omfattas av alla på skolan såväl elever som vuxna och även föräldrar till icke myndiga elever. Om grunden för kränkande särbehandling är någon av de diskrimineringsgrunder som diskrimineringslagen (2008:567) rubricerar kan det också handla om diskriminering. Dessa diskrimineringsgrunder är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Om det finns tecken på mobbning eller annan kränkande särbehandling ska arbetsgivaren så fort som möjligt vidta och följa upp åtgärder för att få slut på mobbningen.
Innovativa startups fas 1 vinnova

Kränkande särbehandling skolan

Först och främst bör man tala med eleven/eleverna, deras vårdnadshavare och  Skolan och förskolan har en skyldighet att se till att ingen blir utsatt för kränkningar, trakasserier eller mobbning. Alla barn och elever ska känna sig trygga och Skolan ska vara en trygg och säker plats där elever och personal trivs, utvecklas och känner trygghet. Skolans namn. Planen gäller. Klockrike skola.

3 juni 2020 — Barn och elever ska skyddas mot kränkning, diskriminering, trakasserier och repressalier i förskolan och i skolan.
Sloveniens mest kända arkitekt
Likabehandlingsplan - Ovanåkers kommun

Alla ska förstå att det finns ett gemensamt ansvar för att förhindra kränkande särbehandling.