Kontrollplan - Finspångs kommun

2749

Kontrollplan mall

För enklare projekt ska förslag till kontrollplan lämnas in redan i bygglovskedet. På så sätt kan man få ett snabbt startbesked. Exempel på enkla åtgärder: •Små  Enkel kontrollplan enligt 10 kap. En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex.

  1. Wsp umeå personal
  2. Forslag til ny pensionsalder
  3. Nordic truckcenter ab

Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder. Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900) Fasadändring Sida 1 . En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex.

Handlingar och ritningar som behövs vid lov/anmälan

En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex. rivnings-, mark- och bygglovpliktiga åtgärder av enkel art samt anmälningspliktiga åtgärder. Bygglov och andra lov Bygglovsprocessen steg för steg Checklistor och kontrollplaner mm. Kostnader och avgifter Ordlista Kartor och lantmäteri Planering Markförsäljning Tomt och mark Du som är fastighetsägare Se hela listan på goteborg.se Använd denna enkla kontrollplan mall ifall ni har ett behov av en enkel kontrollplan till ert bygge som kräver bygglov.

Exempel på kontrollplan - Tyresö kommun

24 mar 2020 markplaneringsritning; planritning; fasadritning; sektionsritning; förslag till kontrollplan; uppgift om kontrollansvarig beroende på ärendet. 16 dec 2020 Plan- och fasadritning och höjdsatta sektioner i skala; Kontrollplan; Fackmässigt utförda ritningar som är lämpliga för arkivering. Det är smidigast  UNDERSKRIFT AV BYGGHERRE/SÖKANDE, fylls i då byggnationen är klar efter meddelat bygglov och startbesked.

Kontrollplan bygglov mall

Exempel på kontrollplan. Så här kan en kontrollplan se ut för olika åtgärder. Observera att det endast är exempel. Anslutning till vatten och avlopp. Installation av eldstad och rökkanal. Nybyggnad garage.
Food technology companies

Kontrollplan bygglov mall

Tekniskt samråd och kontrollplan. Byggherre*,  Lär dig göra kontrollplaner som lagen säger Att vår kurs om Kontrollplan enligt är så populär bland kontrollansvariga, projektledare, bygglovshandläggare och  Nedanstående fylls i innan beslut om bygglov och startbesked: Kontrollplan krävs för att startbesked ska erhållas. När byggherren godkänt förslag till  Kontrollplan. När en anmälan har kommit in eller beslut om bygglov tagits ska stadsbyggnadsnämnden kalla till tekniskt samråd. Efter samrådet fattar  Under den här rubriken skriver du in kontrollpunkter. Exempel på kontroller kan vara: Utförande överensstämmer med beviljat bygglov (Bör alltid stå med i  Det här är ett exempel på hur en byggherres kontrollplan kan se ut.

Innan du kan få ett startbesked och börja bygga måste du ha en godkänd kontrollplan. Vid enklare byggåtgärder ska du lämna in din kontrollplan tillsammans med ansökan om bygglov. Ditt ärende är komplett först när vi har fått in en godtagbar kontrollplan. Mallarna är exempel på hur en enkel kontrollplan kan se ut. En kontrollplan ska utformas efter projektets förutsättningar.
Virka nätpåse frukt land

Kontrollplan bygglov mall

Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: MINDRE TILLBYGGNADER Grundinformation om projektet Projektet avser bygglov/ startbesked E Beviljat bygglov/ startbesked Projektörer, utförare Här skriver du vilka som har utfört kontrollerna i projektet. En kontrollplan ska innehålla en plan för kontroller av de moment, byggnadsdelar och liknande som projektören bedömer som mest riskfyllda och viktiga att kontrollera. Nedan följer några typexempel på kontrollplaner i några vanliga ärendetyper. Sist i listan finns också tomma mallar att fylla i. Bygglov och andra lov Bygglovsprocessen steg för steg Checklistor och kontrollplaner mm. Kostnader och avgifter Ordlista Kartor och lantmäteri Planering Markförsäljning Tomt … KONTROLLPLAN. Enligt plan- och bygglagen (PBL) FASTIGHET OCH ÅTGÄRD.

Radon (till exempel alunskifferbaserad lättbetong/ ”blåbetong”).
Dominos sverige konkursKontrollplan - Eskilstuna kommun

En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex. rivnings-, mark- och bygglovpliktiga åtgärder av enkel art samt anmälningspliktiga åtgärder. Välj den typ av åtgärd som din kontrollplan avser, det som du vill ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan för. Via ett formulär på hemsidan besvarar du sedan våra frågor om det som du har tänkt göra. Komplettera med information om fastigheten och … Givet bygglov.