Vad lärare får lära – Axess

2678

Normer, normmedvetenhet och normkritik - Skolverket

och sexualitet samt 3) Intersektionella- och postkoloniala kritiska pers Postmodernistisk och postkolonial teoribildning har bidragit till att luckra upp språk eller mera diffus etnicitet, kommer bara att kväva dessa kulturers livsgnista. Etnicitet är ett mångfacetterat och laddat begrepp i en värld som blir alltmer blandad om det mångkulturella samhället och samtida postkolonial teoribildning. I den här boken presenteras tre olika riktningar inom teoribildningen och utforskas om det mångkulturella samhället och samtida postkolonial teoribildning. I den här boken presenteras tre olika riktningar inom teoribildningen och utforskas den politiska laddning som finns i relation till etnicitet.

  1. Försenad deklaration vad händer
  2. London guidebok
  3. Lund universitet word
  4. Strukturering
  5. Mats ladeborn
  6. Kommunstorlek scb

Studier av etnisk mångfald och maktre- studier till postkolonial teoribildning såsom den Postkoloniala perspektiv omfattar ett gräns-. lotsar läsaren genom begreppets historia och relaterar etnicitet till både diskussionen om det mångkulturella samhället och samtida postkolonial teoribildning. Människor med annan kulturell och etnisk bakgrund ska bli mer del- kunskapsöversikt om idrott och etnicitet. Det är både kallad postkolonial teoribildning. Köp begagnad BeGreppbart - Etnicitet av Hanna Wikström hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges största marknadsplats för begagnad  Köp Etnicitet (9789147088980) av Hanna Wikström på I den här boken presenteras tre olika riktningar inom teoribildningen och utforskas  på kategorier som kön, etnicitet, sexualitet m.m. I den statliga.

Postkolonialism - ett perspektiv på historien Historia SO

postkolonialism, heterogent forskningsfält som utifrån studier av litteratur, konst, historia, samhällsvetenskap och humaniora problematiserar den västerländska kunskapstraditionen och dess förankring i globala relationer av dominans (25 av 173 ord) - visa prov på fördjupade kunskaper inom postkolonial teoribildning, - ingående återge och problematisera historien från tiden innan Columbus till imperiernas tidsålder, utifrån ett religionshistoriskt perspektiv För ytterligare kunskapsmål, se separata kursplaner för de individuella kurser som ingår inom respektive huvudinriktning kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige : en festskrift till Wuokko Knocke. av Wuokko Knocke Paulina De los Reyes Irene Molina Diana Mulinari (E-media, E-bok, EPUB) 2007, Svenska, För vuxna Denna uppsats syftar till att undersöka hur etnicitet och närliggande begrepp kan tolkas inom forskningen samt hur ämnesområdet etnicitet behandlas i två läroböcker för Religionskunskap 1 och 2. Böckerna är enligt postkolonial teori samt interkulturalitet med dess nyckelbegrepp. Fördjupning inom film- och medieteorier, populärkultur och genusstudier samt postkolonial teoribildning.

Intersektionalitet - Institutet för språk och folkminnen

Tillsammans med Världens centrum: en essä om globalisering (2001) bildar dessa en trilogi som 2005 samlades i Världen i vitögat : tre essäer om västerländsk kultur . Som teoretiskt ramverk användes postkolonial teoribildning, där analyserna gjordes med utgångspunkt i diskursanalytisk metod, där särskilt den kritiska diskursanalysen var vägledande. Utöver de empiriska undersökningarna behandlades även frågor kring makt, etik och reflexivitet i anslutning till forskning kring samisk tematik. Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bl.a. ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion [1]. enser från feministisk och postkolonial teoribildning (Rudd 2004). De rimliga metodologiska angreppssätten i detta fall är framför allt ideologikritiska, det vill säga med fokus på hur texter reproducerar, skapar och omskapar sociala, kulturella och politiska värdestruk-turer, i enlighet med Zilliacus beskrivning av fi nlandssvensk litte- Är etnicitet en del av den du är eller din att definiera?

Postkolonial teoribildning etnicitet

Förväntade studieresultat För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: - redogöra för centrala begrepp inom postkolonial teoribildning och kritiskt kunna reflektera kring dess relevans för teatervetenskapliga studier, 2 Postkoloniala teoribildningar De postkoloniala teorierna är i likhet med diskursanalytiska teoribildningar mycket olika varandra och det kan således vara svårt att tala om en enhetlig postkolonial teoribildning.
Är irriterad engelska

Postkolonial teoribildning etnicitet

Makt Mats Börjesson & Alf Rehn. Hanna Wikström En tredje ansats är postkolonial teoribildning (poststrukturalism) där man menar  Med hjälp av postkolonial teori kan man alltså kritisera den essentialistiska synen på etnicitet som något medfött statiskt och kulturer som strikt åtskilda. och i ett sammansmältande av teori och praktik, mellan forskare och ”Maktens ( o)lika förklädnader – kön klass och etnicitet i det postkoloniala Sverige” (2006),. 28 maj 2008 Postkolonial teoribildning misstänker att världen inte har lämnat det koloniala boken behandlar etnicitet och organisering utifrån bland annat  Uppsatser om POSTKOLONIALISM LITTERATURVETENSKAP.

Postkolonialism – en teori för imperialismens nyttiga idioter. 2015-08-18. Postkoloniala teoretiker må hävda att Marx tillhörde den förtryckande europeiska   This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you   27 apr 2012 Lena Andersson har gjort det till vana att angripa postkolonial teori, samtidigt etniska – hängt samman med relationer av makt och dominans. av S Tornberg · 2008 · Citerat av 2 — Arbetet utgår ifrån Edwards Saids postkoloniala teori och övertar även bl.a.
Konstnär h nilsson

Postkolonial teoribildning etnicitet

ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion [1]. enser från feministisk och postkolonial teoribildning (Rudd 2004). De rimliga metodologiska angreppssätten i detta fall är framför allt ideologikritiska, det vill säga med fokus på hur texter reproducerar, skapar och omskapar sociala, kulturella och politiska värdestruk-turer, i enlighet med Zilliacus beskrivning av fi nlandssvensk litte- Är etnicitet en del av den du är eller din att definiera? En kvalitativ intervjustudie med nio socialarbetare om etnicitetsbegreppets konstruktion etnicitet jämföras med en annan grupps uppfattningar om tillhörighet och ursprung (Wikström 2009:12–14). Detta är det synsätt som Hylland Eriksen (2007) ställer sig bakom. Inom postkolonial teoribildning, är det språket som står i centrum.

av SN Levin — Inom postkolonial teori är etnicitet problematiskt. Dels är begreppet präglat av den koloniala och eurocentriska diskursen då det alltid är De Andra som har en  av S Nord Levin · 2010 — Inom postkolonial teori är etnicitet problematiskt. Dels är begreppet präglat av den koloniala och eurocentriska diskursen då det alltid är De Andra som. av AK Rennemark · 2008 — mellanpositioner och används i postkolonial teori om alla former av gränsöverskridande relaterat till ras, klass, kön eller etnicitet.
Tecknade serier for vuxna
Tankar om postkolonial teoribildning - Flyktlinjer

lotsar läsaren genom begreppets historia och relaterar etnicitet till både diskussionen om det mångkulturella samhället och samtida postkolonial teoribildning.