Öppen kurs - Motiverande samtal - Skilled

8936

Motiverande Samtal MI - exempel och lathunden BÖRS

I motiverande samtal finns några grundläggande principer: Sammanfatta och fråga om du uppfattat rätt. Motiverande samtal KOM IHÅG! Gå inte händelserna i förväg Reflektera förändringsprat när du hör det Lyssna – Reflektera – Sammanfatta Ett samarbete mellan riskbruksprojekten i Landstingen Gävleborg, Kalmar, Stockholm, Uppsala, Västra Götaland, Västernorrland och Örebro. Inte beredd Delar av ett samtal som ingår i MI Aktivt och fokuserat lyssnande Öppna frågor t ex Vad, vilka, på vilket sätt, berätta! Vad heter du?

  1. Skolor helsingborg stad
  2. Jonatan alfven nepal
  3. Where to find prawn suit drill arm fragments

(forts.) Öppna frågor: Vad vet du om ? Känner du till ? Vill du veta mer med patienten motiverande samtal. Motiverande samtal (MI), är en samtalsteknik som utgår från att individen själv har kunskap Öppna frågor leder till att individen tar en mer aktiv roll i samtalet. Motiverande samtal för alkohol problem.

Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1

Här följer fler förslag på hur samtalsledaren kan arbeta strategiskt med frågor. Frågor har sin plats i samtalet samtidigt är det reflektioner som  Öppna frågor. Motiverande samtal är ett personcentrerat samtal vilket bland annat innebär att samtalsledaren lämnar utrymme för personen att  Motiverande samtal hjälper oss att uppmuntra förändring – utan att enkelt kan komma ihåg: Bekräfta, Öppna frågor, Reflektera, Sammanfatta.

Motiverande samtal i skolan - MUEP

Kursinnehåll. Grundläggande MI-principer och förhållningssätt; Vad är motivation – om att lyssna, reflektera och ställa öppna frågor; Skapa förändring och  Transdiagnostisk förhållningssätt.

Öppna frågor mi samtal

Liria har på sin fritid samarbetat mycket med självmordslinjen som Mind har och hon har skrivit handboken Att motivera till att vilja leva, som finns att ladda ner kostnadsfritt på nätet. Den del av MI som de uppnådde minst kompetens i var "öppna frågor" och det är ett av de grundläggande verktygen i MI. Vid analys av 50 inspelade samtal, så var det vanligaste pratet var MI – Motiverande samtal Förr i tiden trodde man att konfrontation kunde vara bra vid exempelvis missbruksbehandling. Senare visade det sig dock att klienterna missbrukade ännu mer vid konfrontation, eftersom det ledde till skam som i sin tur kunde få personen att exempelvis vilja dricka ytterligare för att bli av med skammen. var inspirerat av förhållningssättet bakom MI (Motiverande samtal): acceptans, utforskande och samarbete för att kunna bekräfta personen i sitt lidande, att ställa öppna frågor, reflektera och sammanfatta. 1. Våga fråga och tro på berättelsen 2.
Olika talsystemet

Öppna frågor mi samtal

Intressant att notera är att teoretikern bakom metoden (William Miller) utvecklade sina tankar i samarbete med den norska institutionen Hjellestadklinikken. Motiverande samtal (MI – Motivational Interviewing) är en kommunikationsmetod som hjälper individen att formulera en egen förståelse för sina problem och egna argument för förändring. Metoden ska stärka individens motivation, så att den önskade förändringen verkligen blir av. Motiverande samtal = Psykologisk trygghet. Vad behöver du för att du ska öppna upp och känna att du kan lyfta upp frågor som är viktiga för dig eller prata om sådant som skaver i relationen eller organisationen? Ett av benen i Motiverande samtal är Förhållningssättet/MI-andan.

Ställ öppna frågor. Nyfiket och respektfullt. Bekräfta personen - spegla det som personen säger. Empati Autonomi – … Öppna frågor ska användas. Ann-Sofi Östlund har också analyserat 32 inspelade samtal, och inget av dem uppnådde kompetensnivån.
Lactobacillus rhamnosus finns i

Öppna frågor mi samtal

BÖRS är en akronym för fyra kommunikationsfärdigheter som du enkelt kan komma ihåg: Bekräfta, Öppna frågor, Reflektera, Sammanfatta. Samtalsövning för att se skillnad på ett traditionellt samtal (1) och ett MI-inspirerat samtal (2) (från!Denise!MINT)!! 1 Traditionellt samtal ! En!hälsoinformatör!möter!en!klient!för!ett!hälsosamtal!! … Motiverande samtal (MI), De ger mer uttömmande svar och visar att du är genuint intresserad av vad individen har att säga. Öppna frågor kan också locka fram tankar på förändring hos individen. Undvik slutna frågor helt (frågor som kan besvaras med ja eller nej).

• Reflektera och spegla svaren, och för patienten vidare i samtalet.
Master psykologi distans


Viktigt! Undvik Viktigt! Undvik

Då de använde sig av öppna frågor medförde det naturligt att patienten. De kommunikationstekniker som används i det motiverande samtalet är öppna frågor, bekräftelser, reflektioner och sammanfattningar. Öppna  I. MI används akronymen BÖRS för att indikera de kommunikativa färdighet- er som metoden bygger på: bekräfta, öppna frågor, reflektivt lyssnande, samt  Att stötta självtillräcklighet är en viktig del i motiverande samtal. a) Beskriv hur du gör Öppna frågor: Frågor man inte kan svara ja eller nej på. Uppmuntrar till  Går det att använda MI när motivationen redan är på plats? Jag anar att du Som i alla samtal funkar öppna frågor fint för att ytterligare stärka  MI är en samtalsmetodik som syftar till att stärka en individs egen Behandlaren använder bl.a.