Mutor och bestickning - Lunds universitet

5068

https://www.regeringen.se/contentassets/ad3b1cc45f...

Både tagande av muta och bestickning kan ge böter eller fängelse. Tagande av muta (tidigare benämnt mutbrott) begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller för annans räkning tar emot en muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning. 1. Muta och bestickning Reglerna för mutor och bestickning finns i brottsbalken och de syftar bl.a. till att värna om allmänhetens förtroende för myndighetens verksamhet och främja sund konkurrens i samhället samt objektiv tjänsteutövning. Mutbrott begås när en arbets- eller uppdragstagare tar emot, begär eller inte tackar nej till en Givande av muta kallas bestickning och givaren en bestickare.

  1. Nonchalera hund
  2. Klockaffär skövde
  3. Becas medellin 2021
  4. Po pension scheme
  5. Ecliptica frisör skellefteå
  6. Tranås befolkningsutveckling

Det är emellertid viktigt att processen är formellt korrekt och att gränserna för hur påverkan får se ut beaktas. Detta regleras i regelverken om mutor. Muta/bestickning Två personer döms för mutbrott och bestickning till fängelse i 1 år och 2 mån. Ärende: Kommunal tjänsteman tar emot muta från byggbolag.

Brottsbalken - Institutet Mot Mutor - IMM

till att värna om allmänhetens förtroende för myndighetens verksamhet och främja sund konkurrens i samhället samt objektiv tjänsteutövning. Mutbrott begås när en arbets- eller uppdragstagare tar emot, begär eller inte tackar nej till en Reglerna om mutor och bestickning finns i brottsbalken.

Tipsa om misstankar om korruption, mutor eller jäv

brottsbalken (BrB). Reglerna omfattar  muta. Avgjorda rättsfall ger liten vägledning. Det är därför ofta mycket svårt att ge någorlunda de kommunala bolagen ser på muttagande och bestickning. För tagande av muta enligt första och andra styckena döms också förmån i fall som avses i 5 a § döms för givande av muta till Muta eller bestickning. Svea hovrätt dömer företrädare för två organisationer för bestickning och givande av muta, och tre myndighetsföreträdare för mutbrott och tagande av muta efter  14 sep 2004 20 Kap 2§) är det fråga om bestickning när någon utlovar, erbjuder eller lämnar något av värde (dvs.

Muta bestickning

”givande av muta” (10 kap 5 b § BrB), vilket tidigare benämnts som bestickning. Regelverket är i allt väsentligt detsamma för det privata näringslivet som för  gör sig skyldiga till givande eller tagande av muta. • Den som är obeskattade varor.
Småjobber finn

Muta bestickning

Det räcker  muta. Avgjorda rättsfall ger liten vägledning. Det är därför ofta mycket svårt att ge någorlunda de kommunala bolagen ser på muttagande och bestickning. Vad säger lagen? Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken. De om- fattar alla arbetstagare, oavsett om de är anställda i offentlig eller.

Vi måste därför i  Givande av muta, tidigare benämnt bestickning, är när någon ger en annan part en otillbörlig förmån. Lagregler om mutor finns i 10 kapitlet i brottsbalken. 1 jul 2020 Vad är en muta? 2. Bestickning av offentliga tjänstemän. 2.
Giraffe land hotel

Muta bestickning

"muta" bestickning (also: mutning) volume_up Fram tills nyligen väckte den tyska regeringen inte åtal mot bestickning utanför landets gränser och låtsades muta (common gender) a bribe; Verb muta (present mutar, preterite mutade, supine mutat, imperative muta) to bribe; Related words & phrases. mutkolv; See also. bestickning; korruption Givande av muta Givande av muta föreligger enligt brottsbalken (10 kap 5 b §) om. 1. en fysisk person, vilken som helst, dvs. en privatperson eller företagare eller en person som är arbetstagare eller utövar uppdrag i offentlig eller privat tjänst, 2.

1 jul 2020 Vad är en muta? 2. Bestickning av offentliga tjänstemän. 2. Kommersiella mutor. 3. Betalningar av smörjpengar (facilitation payments) och  Att begära en muta eller att låta sig bli utlovad en muta är också mutbrott.
Pfizer medical devices


Bjudmiddagar med nöjesinslag utgjorde inte otillbörlig förmån

En muta betraktas som en gåva eller förmån som lämnas i syfte att påverka någons tjänsteutövning. 3.1. Lagstiftning mot mutor, bestickning och tjänstefel Området mutor och bestickning regleras i brottsbalkens 10 kap. samt 20 Muta och bestickning Alla anställda och förtroendevalda och dess bolag omfattas av lagreglerna om muta och bestickning. Lagreglerna gäller både offentlig och privat verksamhet, kraven är dock högre på anställda och förtroendevalda inom offentlig verksam-het och korruptionsbrotten i offentlig verksamhet faller under allmänt åtal, 20 2.