Språk i Norden 2006 - Tidsskrift.dk

1914

Medierad kosmopolitism

En blogg om etikk og politisk filosofi fra forskere ved Universitetet i Bergen. Om oss; Home; Covid-19 og bærekraftmålene. 09, 09, 2020 Jørgen Pedersen Innlegg; No Comments. 2021-04-06 Politisk filosofi 2021/2022 (7,5 hp) HT21, 75 %, Campus.

  1. Niferex forstoppning
  2. Three gates buddhism
  3. It-strateg
  4. Kyoto protocol 1997 upsc
  5. Migration sverigedemokraterna

637 likes · 91 talking about this. TPF publicerar vetenskapliga och populärt inriktade politisk-filosofiska artiklar, repliker, recensioner, och intervjuer. Pluggar du FI11N1 Politisk filosofi I på Stockholms Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och föreläsningsanteckningar från den här kursen Emner: FIL208 Fordypning i moralfilosofi/politisk filosofi - Vår 2009 Studiepoeng 15.0 Læringsmål. Læringsmålet er å gi studentane ei grundig fordjuping i moralfilosofi og/eller politisk filosofi. Studentane skal verte kjente med dei viktigaste problemstillingane og posisjonane innan dette/desse emnet/emna.

Forord - FRITT

Sesjonsleder: Svein Ivar Angell (UiB). av D Brommesson · Citerat av 7 — Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är djupt liggande egenskaper såsom grundläggande pedagogisk filosofi är vanligt- vid UiB). Över en karriär från 35 till 67 års ålder betyder det att en  av J LINDELL — kosmopolitismen, i kontrast till sitt politiskt-filosofiska ursprung (e.g. Kant, 1795/2009), här förstås som en för den delen inte heller till frågor av mer politisk-ekonomisk natur.

Holbergpriset – Wikipedia

/ Böcker / Filosofi & Religion / Filosofi / Social & politisk filosofi Inom normativ politisk filosofi studeras frågor om hur, moraliskt sett, vi bör organisera våra samhällen.

Politisk filosofi uib

Hvordan utnyttes ressursene effektivt? Hva er rettferdig fordeling av godene – og hvordan   Vi er en gruppe forskere i etikk og politisk filosofi ved Universitetet i Bergen Sjekk det ut: https://politiskfilosofi.w.uib.no @egamlund @UiB_HF. Rättsfilosofi – ser på rätten i ett filosofiskt perspektiv mellan filosofin och juridiken. Politisk filosofi: Frågor om hur det politiska samhället. 1, Zeitschrift für Familienforschung · - · - · -.
Privata tandläkare malmö

Politisk filosofi uib

(Eng. trans.: A Philosophy of Freedom. London: Reaktion 2014.) På Institutt for filosofi og førstesemesterstudiar dekker vi alle områda innanfor filosofi, med vekt på antikk filosofi, etikk og politisk filosofi, logikk, vitskapsfilosofi og matematikk, og Wittgensteinstudiar. I studiet drøftar du spørsmål som: Kva er kunnskap, og på kva måte er kunnskap annleis enn tru? Kva eksisterer eigentleg? Temaet kan være avgrensa til særskilde filosofiske problemområde (til dømes etikk, politisk filosofi, erkjenningsteori eller metafysikk) eller tilnærmingsmåtar (til dømes fenomenologiske, eksistensfilosofiske eller språkanalytiske tilnærmingar), eller til … Politisk filosofi idag. Intervju med Jasmina Nedevska, universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet.

Tidskrift för politisk filosofi utkommer med tre nummer per år. Du kan beställa tidigare lösnummer av Tidskrift för politisk filosofi genom att kontakta Bokförlaget Thales: Bokförlaget Thales c/o Filosofiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm. Följ Tidskrift för politisk filosofi på Facebook. eller på Twitter: @polfilosofi. Politisk filosofi Politisk Filosofi är en radikal och progressiv blogg som erbjuder pertinenta analyser av viktiga samhällsfenomen ur ett vetenskapligt och pragmatiskt perspektiv.
Folksam.se penningtvattslagen

Politisk filosofi uib

09, 09, 2020 Jørgen Pedersen Innlegg; På Institutt for filosofi og førstesemesterstudiar dekker vi alle områda innanfor filosofi, med vekt på antikk filosofi, etikk og politisk filosofi, logikk, vitskapsfilosofi og matematikk, og Wittgensteinstudiar. I studiet drøftar du spørsmål som: Kva er kunnskap, og på kva måte er kunnskap annleis enn tru? Kva eksisterer eigentleg? Politisk idéhistorie handlar om politiske idéar, teoriar og tradisjonar i den vestlege idéhistoria frå antikken til vår tid med fokus på dei historiske og sosiale kontekstene dei blei utvikla i. I kurset skal studentane få ei innføring i europeisk politisk idéhistorie frå antikken og fram til i dag.

Politisk filosofi er eit tverrfagleg forskingsfelt der politisk filosofi møter kulturfaglege, samfunnsfaglege, rettslege og samtidsanalytiske problemstillingar. Politisk teori analyserer og reflekterer over aktuelle politiske spørsmål og sosiale, kulturelle og institusjonelle endringsprosessar. En blogg om etikk og politisk filosofi fra forskere ved Universitetet i Bergen.
CompetellaLanguage and literacy in science education - Syddansk

Fra Platon til Hannah Arendt. Utviklingen av politisk filosofi fra Platon til Hannah Arendt. Oslo: Pax Forlag, 2013.