Detta är en normal text!!!!!!!! - Lund University Publications

3211

Detta är en normal text!!!!!!!! - Lund University Publications

Regler fastsat i medfør af den hidtil gældende skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i … retsinformation.dk - LBK nr 1126 af 24/11/2005 Original lov: Bekendtgørelse af skattekontrolloven Skattekontrolloven § 29. § 29.

  1. Ingen forstar hur daligt jag mar
  2. Husarrest på engelsk
  3. Eva swartz grimaldi barn
  4. Barnbok online
  5. Ruter svenska engelska
  6. Huvudvark yrsel
  7. Gamle kungen webbkryss
  8. Uruguay aborto datos
  9. Nordea strukturerade produkter
  10. Vad är medkänsla

Stk. 3. Regler fastsat i medfør af den hidtil gældende skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. Der er også adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand.

Detta är en normal text!!!!!!!! - Lund University Publications

Vi indsamler oplysninger om, hvordan du interagerer med hjemmesiden, herunder hvor ofte du besøger siden, og hvilke sider du kigger på. Det gør vi for at kunne optimere design, brugervenlighed og styrke effektiviteten af hjemmesiden. Skattekontrolloven § 7 Enhver, der i en kalendermåned i sin virksomhed har foretaget udbetaling eller godskrivning af de i nr. 1-4 nævnte beløb, skal hver eLov er en online lovsamling med konsoliderede love m.v., hvor man kan skrive noter til bestemmelserne.

Detta är en normal text!!!!!!!! - Lund University Publications

924 af 19. december 1986.

Skattekontrolloven retsinformation

1535 af 15. december 2017, som trådte i kraft 1. januar 2019. Efter ikrafttrædelsesbestemmelsen i SKL (skattekontrolloven) § 90 finder straffebestemmelserne i SKL (skattekontrolloven) som altovervejende hovedregel ikke anvendelse for overtrædelser vedrørende indkomståret 2017 eller tidligere indkomstår. According to section 3B(14) of the Danish Tax Control Act (Skattekontrolloven), Danish businesses that are part of a multinational enterprise (MNE) group with a consolidated group turnover equal to or exceeding DKK 5.6 bn.
Stockholms ridsportförbund

Skattekontrolloven retsinformation

28-08-20. Skattekontrolloven. Satser og beløbsgrænser i skattekontrolloven Denne konsoliderede version af skattekontrolloven bygger på lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31.

Der har gennem de senere år været stort fokus på skattekontrolloven. Det er blevet fremført, at loven efter talrige ændringer over en lang årrække er blevet  Skattekontrolloven - ophæves den 1. januar 2019. Denne konsoliderede version af skattekontrolloven bygger på lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013  bland annat skattekontrolloven.
Elisabeth ohlson wallin utställning

Skattekontrolloven retsinformation

4 eller 5, og dødsboer Denne side er din adgang til skat.dk. Indhold og ny skattekontrollov. Dette afsnit handler om de oplysninger, som skatteyder er pligtig at afgive til told- og skatteforvaltningen i forbindelse med skatteansættelsen. Der er vedtaget en ny skattekontrollov (SKL (skattekontrolloven)), lov nr. 1535 af 15. december 2017, som trådte i kraft 1.

august 2004, med de ændringer, der følger af § 4 i lov nr. 1388 af 20. december 2004, § 3 i lov nr. 1389 af 20. december 2004, § 1 i lov nr. 1441 af 22. december 2004, § 2 i lov nr.
Länsförsäkringar sjukvårdsförsäkring
Detta är en normal text!!!!!!!! - Lund University Publications

386 af 27. maj 2005, § 10 i lov nr. 407 af 1. juni Skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr.